Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:11 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.1°
Sáng/Tối
29.7/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 30°
Sáng/Tối
29.4/ 30.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 30°
Sáng/Tối
29.5/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.6/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 27°
Sáng/Tối
28.6/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 29°
Sáng/Tối
27.7/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 25°
Sáng/Tối
26.2/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 26.6°
Sáng/Tối
24.4/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.6°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.1/ 26.8°
Sáng/Tối
28.8/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29°
Sáng/Tối
28.6/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.5/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 28.2°
Sáng/Tối
29.6/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 29.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 31.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:25
Thấp/Cao

26.7°/31.1°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.16 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

4.24