Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:28 | 18/01/2022
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Huyện Cát Hải
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 18°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:33
Thấp/Cao

15°/20°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0