Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:24 | 06/02/2023
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
8.56 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:45
Thấp/Cao

19°/22°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

5.87 km

Gió

3.47 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0