Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:58 | 16/06/2024
Thấp/Cao
29.7/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.8/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.4/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.1/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.2/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.9/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.2/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.6/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 35.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Thấp/Cao

29.4°/35.7°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.61 km/giờ

Điểm ngưng

29.3 °C

Chỉ số UV

10.9