Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:28 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 23°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Mây thưa
Huyện Cát Hải
Đã cập nhật 60 phút trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:28
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0