Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:14 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
32/ 30.3°
Sáng/Tối
28.7/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 29.3°
Sáng/Tối
28.7/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 28.2°
Sáng/Tối
27/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 28.4°
Sáng/Tối
27.9/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.8/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 28.8°
Sáng/Tối
26.9/ 32.1°
Áp suất

999 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 30.6°
Sáng/Tối
28.4/ 31.6°
Áp suất

998 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.1°
Sáng/Tối
29.7/ 31.1°
Áp suất

998 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 26.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.2°
Áp suất

998 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.4/ 27.6°
Sáng/Tối
25.5/ 29.1°
Áp suất

998 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 30.1°
Áp suất

997 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 29.4°
Sáng/Tối
27.8/ 32.3°
Áp suất

996 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Thấp/Cao

27.3°/31.1°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.22 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0