Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:24 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.18 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0