Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 20:37 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

995 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Huyện Cát Hải
Đã cập nhật 24 phút trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Thấp/Cao

28°/32°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.74 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0