Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:38 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
14.5/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 18.8°
Sáng/Tối
19.9/ 19.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.9/ 13.9°
Sáng/Tối
16.1/ 14.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.7/ 15.3°
Sáng/Tối
12.9/ 15.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.9/ 17.6°
Sáng/Tối
15.4/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 21.8°
Sáng/Tối
19.2/ 21.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 21.3°
Sáng/Tối
23/ 22.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.9/ 20.2°
Sáng/Tối
22.1/ 21.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.6/ 16.1°
Sáng/Tối
19.1/ 17.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.5/ 14.6°
Sáng/Tối
15.6/ 15.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.6/ 15.1°
Sáng/Tối
14.4/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.6/ 17.4°
Sáng/Tối
15.8/ 16.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.3/ 16.2°
Sáng/Tối
16.2/ 16.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.6/ 15.6°
Sáng/Tối
16.9/ 15.5°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17.8/ 18.4°
Sáng/Tối
16.9/ 17.5°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:00
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:55
Thấp/Cao

14.3°/20.4°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.3 km/giờ

Điểm ngưng

12.6 °C

Chỉ số UV

0