Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:37 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

11.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

11.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

15.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

14.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

9.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:32
Mưa vừa
Huyện Cát Hải
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:45
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0