Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:48 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:42
Mưa nhẹ
Huyện Cát Hải
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:33
Thấp/Cao

15°/20°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0.9