Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:03 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 24.2°
Sáng/Tối
22.3/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.6/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
24.2/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.5°
Sáng/Tối
24.5/ 35.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 26.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 24.1°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Thấp/Cao

23.4°/32.8°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0