Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:54 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:39
Mây cụm
Huyện Quang Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:44
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết