Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:55 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:43
Mây cụm
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:56
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0