Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:18 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Nhiều mây
Huyện Quang Bình
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.99