Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:50 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Huyện Quang Bình
Đã cập nhật 5 phút trước
Ít mây 27°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

7.21