Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:42 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 24.9°
Sáng/Tối
23.8/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 27°
Sáng/Tối
25.9/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.7°
Sáng/Tối
26.6/ 34.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 25.8°
Sáng/Tối
26.7/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 29.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Thấp/Cao

24.3°/30.5°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0.76