Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:16 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 25.7°
Sáng/Tối
23.5/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
23.2/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 26.6°
Sáng/Tối
24.8/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 23.9°
Sáng/Tối
24.1/ 24.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 23.6°
Sáng/Tối
22.5/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.2°
Sáng/Tối
22.4/ 34.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.7°
Sáng/Tối
24.2/ 36.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 29.5°
Sáng/Tối
25.6/ 36.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 30.9°
Sáng/Tối
26.1/ 42.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.2/ 31.8°
Sáng/Tối
26.7/ 41.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây thưa 35.1°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Thấp/Cao

23.7°/35.1°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

7.79