Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:16 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Quang Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Thấp/Cao

15°/22°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.89