Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:51 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:20
Mây rải rác
Huyện Quang Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Thấp/Cao

15°/19°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0