Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:07 | 11/12/2023
Thấp/Cao
22/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.8/ 22.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.8/ 22.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.3°
Tầm nhìn
7.61 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.6°
Tầm nhìn
3.75 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.1/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.4/ 22.8°
Tầm nhìn
6.47 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.2/ 22.2°
Tầm nhìn
5.41 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 22.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Thấp/Cao

21.9°/28°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0