Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:17 | 23/07/2024
Thấp/Cao
25.5/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.5/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.9/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.2/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.3°
Tầm nhìn
7.74 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:46
Thấp/Cao

24.8°/35.7°

Độ ẩm

65%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

11.76