Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:12 | 27/01/2023
Thấp/Cao
11/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
10/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1027 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 12°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:45
Thấp/Cao

8°/21°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0