Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:40 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:51
Mưa nhẹ

10:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.75 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.36 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.05 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.33 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.72 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.76 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.75 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.34 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.04 km/giờ

13:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.91 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.06 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.46 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.23 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.12 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.52 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.11 km/giờ

13:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.56 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.99 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.27 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.27 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.2 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.03 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.11 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.32 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.72 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.4 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
86%
0.42 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
85%
0.44 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:48
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.28 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.38 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.49 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.53 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.41 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.09 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:47
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.29 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.26 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.65 km/giờ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:51
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.26