Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:40 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ

19:00

27°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.7 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.57 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.09 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ

10:00

25.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.65 km/giờ

13:00

27.5°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.28 km/giờ

16:00

27.2°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.92 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.31 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.14 km/giờ
Ngày/Đêm
25.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa vừa

01:00

24.8°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.49 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.54 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.54 km/giờ

10:00

25.7°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.7 km/giờ

13:00

27.9°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.96 km/giờ

16:00

29.9°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.46 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.52 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.41 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mây cụm

01:00

24.9°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.58 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.55 km/giờ

07:00

26.1°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
87%
0.43 km/giờ

10:00

30.2°C / 35.3°C
Mây cụm Mây cụm
71%
0.94 km/giờ

13:00

28.9°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.47 km/giờ

16:00

30.4°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.8 km/giờ

19:00

26.9°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.51 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa

01:00

25.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.04 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.05 km/giờ

07:00

26.8°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.58 km/giờ

10:00

28.6°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.14 km/giờ

13:00

31.5°C / 38.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.91 km/giờ

16:00

30.8°C / 37.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.45 km/giờ

19:00

26.4°C / 27.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.93 km/giờ

22:00

25.4°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
25.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.1 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.18 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.34 km/giờ

10:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.43 km/giờ

13:00

26°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.75 km/giờ

16:00

26.2°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.58 km/giờ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 29.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Thấp/Cao

24.7°/30.3°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.76