Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:42 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:15
Nhiều mây
Huyện Quản Bạ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 11°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Thấp/Cao

11°/18°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0