Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:23 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
23.8/ 22°
Sáng/Tối
20.6/ 24.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 21.8°
Sáng/Tối
19.9/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 23.4°
Sáng/Tối
20.1/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.6°
Sáng/Tối
21.4/ 35.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.1°
Sáng/Tối
21.4/ 33.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.5°
Sáng/Tối
22.8/ 31.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.7°
Sáng/Tối
21.2/ 36.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:24
Thấp/Cao

19.3°/31.6°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

6.14