Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:02 | 29/06/2022
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
8.44 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Huyện Quản Bạ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 21°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:49
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

5.33 km

Gió

0.08 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0