Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:45 | 18/01/2022
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Quản Bạ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây thưa 15°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:37
Thấp/Cao

10°/15°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0.12