Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:41 | 06/02/2023
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
0.14 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
0.08 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
0.08 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
1.06 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
0.63 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
2.15 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
1.31 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
0.06 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:50
Thấp/Cao

16°/20°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

7.05