Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:18 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
15.7/ 13.1°
Sáng/Tối
11.5/ 14.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.5/ 14.3°
Sáng/Tối
14.8/ 16.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12.1/ 10.5°
Sáng/Tối
12.7/ 11.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 10.4°
Sáng/Tối
9.5/ 10.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.4/ 12.9°
Sáng/Tối
10.1/ 13.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.1/ 16.9°
Sáng/Tối
12.1/ 18.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 20.4°
Sáng/Tối
16.7/ 21.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.6/ 18.9°
Sáng/Tối
18.5/ 19.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
15.9/ 13.9°
Sáng/Tối
16.7/ 14.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.2/ 11°
Sáng/Tối
12.8/ 11.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.6/ 11.5°
Sáng/Tối
10.7/ 11.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.2/ 12.1°
Sáng/Tối
11.7/ 12.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.6/ 10.9°
Sáng/Tối
11.8/ 13.8°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 13.8°
Sáng/Tối
12.9/ 16.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 13.7°
Sáng/Tối
13.7/ 15.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:08
Mây cụm
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 11.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:02
Thấp/Cao

11.3°/18.7°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

0.23 km

Gió

1.11 km/giờ

Điểm ngưng

11.9 °C

Chỉ số UV

0.19