Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:10 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:11
Thấp/Cao

18°/31°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0