Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:45 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa vừa
Huyện Quản Bạ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Thấp/Cao

18°/20°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

2.67 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0