Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:50 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 22.1°
Sáng/Tối
21/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 22.1°
Sáng/Tối
21.7/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 22.5°
Sáng/Tối
22.3/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 22.4°
Sáng/Tối
23.1/ 23.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 22.8°
Sáng/Tối
22.8/ 22.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.3/ 21.4°
Sáng/Tối
22.1/ 21.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.3/ 22°
Sáng/Tối
21.3/ 22.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 24.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 23.5°
Sáng/Tối
23.6/ 24.8°
Áp suất

998 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 22°
Sáng/Tối
22.6/ 22.3°
Áp suất

998 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 23.3°
Sáng/Tối
23.3/ 23.8°
Áp suất

996 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 25.2°
Áp suất

998 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 25.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 23°
Sáng/Tối
24.6/ 24.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 23.9°
Sáng/Tối
24.8/ 24.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 21.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Thấp/Cao

21.2°/31.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

20.6 °C

Chỉ số UV

0