Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:35 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:37
Mưa nhẹ
Huyện Quản Bạ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.17 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0