Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:03 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
14.2/ 13.1°
Sáng/Tối
13.2/ 13.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:01
Nhiều mây

19:00

13.5°C / 13.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.81 km/giờ

22:00

13.3°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.3 km/giờ
Ngày/Đêm
15.4/ 14.2°
Sáng/Tối
13.6/ 14.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:01
Nhiều mây

01:00

13.2°C / 13.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.19 km/giờ

04:00

13.5°C / 13.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.94 km/giờ

07:00

13.3°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.34 km/giờ

10:00

14.2°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.59 km/giờ

13:00

15.9°C / 15.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.83 km/giờ

16:00

15.9°C / 15.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.24 km/giờ

19:00

14.7°C / 14.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.76 km/giờ

22:00

14.7°C / 14.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.49 km/giờ
Ngày/Đêm
15.1/ 14.1°
Sáng/Tối
14.7/ 14.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:02
Mưa nhẹ

01:00

14.2°C / 14.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.25 km/giờ

04:00

14.6°C / 14.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.4 km/giờ

07:00

14.3°C / 14.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.52 km/giờ

10:00

15.6°C / 15.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.06 km/giờ

13:00

15.7°C / 15.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.15 km/giờ

16:00

15.7°C / 15.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.03 km/giờ

19:00

15°C / 14.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
2.25 km/giờ

22:00

14.1°C / 14.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.03 km/giờ
Ngày/Đêm
15.7/ 15.8°
Sáng/Tối
14.8/ 15.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:02
Nhiều mây

01:00

14.1°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.69 km/giờ

04:00

14.9°C / 14.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.6 km/giờ

07:00

14°C / 14.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.47 km/giờ

10:00

15.1°C / 15.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.71 km/giờ

13:00

15.7°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.55 km/giờ

16:00

15.2°C / 15.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.26 km/giờ

19:00

15.8°C / 15.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.76 km/giờ

22:00

15.2°C / 15.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.31 km/giờ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 13.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:01
Thấp/Cao

13.9°/15.4°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

0.45 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

13.4 °C

Chỉ số UV

0