Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:29 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
9/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 11°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:16
Bầu trời quang đãng
Huyện Quản Bạ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 12°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:14
Thấp/Cao

10°/19°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.13 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0