Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
15.1/ 13.5°
Sáng/Tối
13.2/ 13.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.8/ 15°
Sáng/Tối
13.4/ 14.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.8/ 14.8°
Sáng/Tối
14.1/ 14.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.2/ 15.9°
Sáng/Tối
14.1/ 15.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.7/ 17.4°
Sáng/Tối
15.2/ 17.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.4/ 12.6°
Sáng/Tối
15.3/ 12.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.3/ 10.7°
Sáng/Tối
11.6/ 10.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12.1°
Sáng/Tối
10.1/ 12.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.8/ 15.4°
Sáng/Tối
12.7/ 17.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.8/ 19.3°
Sáng/Tối
14.9/ 20.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:05
Mây thưa
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:01
Thấp/Cao

13.8°/16.2°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

0.38 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

13.9 °C

Chỉ số UV

7.77