Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:11 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa vừa
Huyện Quản Bạ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.84