Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:52 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:39
Mưa nhẹ
Huyện Quản Bạ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Thấp/Cao

20°/24°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

5.35

Tin tức thời tiết