Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:02 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
18/
Sáng/Tối
6/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 11°
Sáng/Tối
8/ 14°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Bầu trời quang đãng

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:46
Thấp/Cao

6°/21°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

3 °C

Chỉ số UV

0