Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:33 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
22.9/ 21°
Sáng/Tối
20.7/ 22.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:44
Mưa nhẹ

01:00

20.1°C / 20.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.99 km/giờ

04:00

20.6°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.96 km/giờ

07:00

21.7°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.76 km/giờ

10:00

24.3°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.64 km/giờ

13:00

25°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.21 km/giờ

16:00

23.7°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.93 km/giờ

19:00

21.6°C / 21.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.1 km/giờ

22:00

20.7°C / 21.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
23.5/ 19.2°
Sáng/Tối
19.5/ 23.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:45
Mưa vừa

01:00

20.9°C / 20.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.94 km/giờ

04:00

20.2°C / 20.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.2 km/giờ

07:00

20.3°C / 20.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.01 km/giờ

10:00

20.9°C / 21.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.88 km/giờ

13:00

21.8°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.88 km/giờ

16:00

22.2°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.3 km/giờ

19:00

20.9°C / 20.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.68 km/giờ

22:00

20.2°C / 20.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.25 km/giờ
Ngày/Đêm
25.6/ 19.9°
Sáng/Tối
19.3/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:45
Mưa vừa

01:00

19.6°C / 20.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.24 km/giờ

04:00

19.5°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.39 km/giờ

07:00

21.4°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.7 km/giờ

10:00

25.1°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.98 km/giờ

13:00

26°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.03 km/giờ

16:00

25.5°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.45 km/giờ

19:00

21.3°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.34 km/giờ

22:00

20.6°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
24.3/ 20.9°
Sáng/Tối
19.4/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:45
Mưa vừa

01:00

20.2°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.78 km/giờ

04:00

20.8°C / 20.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.52 km/giờ

07:00

20.9°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.83 km/giờ

10:00

23.7°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.51 km/giờ

13:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.15 km/giờ

16:00

24.1°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
1.92 km/giờ

19:00

21.4°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.17 km/giờ

22:00

20°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
21.3/ 20.3°
Sáng/Tối
20.9/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:45
Mưa vừa

01:00

20.5°C / 20.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.71 km/giờ

04:00

19.1°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.01 km/giờ

07:00

20.3°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.67 km/giờ

10:00

23.6°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.38 km/giờ

13:00

23.8°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
0.66 km/giờ

16:00

23.6°C / 24.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
0.62 km/giờ

19:00

21.1°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.27 km/giờ

22:00

21°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.53 km/giờ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 21°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 21.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:44
Thấp/Cao

19.5°/24.8°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

0