Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:17 | 29/01/2023
Thấp/Cao
5/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
4/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
4/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:42
Thấp/Cao

3°/16°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

-2 °C

Chỉ số UV

0