Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:04 | 02/10/2023
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 20°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Thấp/Cao

16°/25°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.53