Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:53 | 15/06/2024
Thấp/Cao
19.4/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.3/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.1/ 20.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.5/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.9/ 21.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.3/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:45
Thấp/Cao

18.2°/24.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.1 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.77