Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:28 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa vừa
Huyện Mèo Vạc
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

1.08