Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:47 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:35
Mưa nhẹ
Huyện Mèo Vạc
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0