Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:10 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
20.8/ 17.6°
Sáng/Tối
17.4/ 20.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.3/ 19.5°
Sáng/Tối
16.3/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 21.1°
Sáng/Tối
18.2/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 22.6°
Sáng/Tối
18.7/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21.2°
Sáng/Tối
18.7/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22.8°
Sáng/Tối
19.2/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 22.5°
Sáng/Tối
19.5/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 18.6°
Sáng/Tối
18.6/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 20°
Sáng/Tối
18.1/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 16.6°
Sáng/Tối
19/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20.7/ 17°
Sáng/Tối
15.7/ 24.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 16.7°
Sáng/Tối
16.2/ 22.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 18.9°
Sáng/Tối
17.6/ 24.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 18.4°
Sáng/Tối
18.2/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.5/ 20.3°
Sáng/Tối
17.1/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Thấp/Cao

16.7°/28.8°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

16.2 °C

Chỉ số UV

7.44