Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:16 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Thấp/Cao

16°/25°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0