Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:25 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
17/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1026 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:33
Nhiều mây
Huyện Mèo Vạc
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

6.84

Tin tức thời tiết