Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:38 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:45
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:43
Thấp/Cao

17°/29°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.97 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0