Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:35 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:46
Thấp/Cao

13°/19°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

5.94 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0