Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:01 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:22
Mưa vừa
Huyện Mèo Vạc
Đã cập nhật 11 phút trước
Ít mây 25°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

3.79