Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:24 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Mưa nhẹ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.33 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.25 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Ít mây

01:00

21°C / 21°C
Ít mây Ít mây
94%
0.42 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.81 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Ít mây Ít mây
93%
0.4 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Ít mây Ít mây
76%
1.1 km/giờ

13:00

28°C / 29°C
Ít mây Ít mây
62%
1.32 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Ít mây Ít mây
85%
1.4 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.63 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.63 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.22 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.21 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.58 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.32 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.3 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.21 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.29 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:23
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.63 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.88 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.75 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.72 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.83 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.6 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.32 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.42 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.35 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.28 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.19 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.35 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.23 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.23 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:22
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.24 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.48 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.5 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.56 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.56 km/giờ
Huyện Bắc Mê
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.65