Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:12 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
86%
1.48 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.55 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.39 km/giờ

10:00

31°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.8 km/giờ

13:00

30°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
1.83 km/giờ

16:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.88 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.8 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.22 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.34 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.31 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.6 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.28 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.21 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.35 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.19 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.19 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.11 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.05 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.99 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.96 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.07 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.02 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.69 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.39 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.41 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.31 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.61 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.77 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.26 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.16 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.8 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.63 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.97 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.91 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.92 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
0.58 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.8 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.91 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.02 km/giờ
Huyện Bắc Mê
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0