Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:00 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
8/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 14°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 20°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:45
Thấp/Cao

10°/25°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0.17