Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:12 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
18.8/ 17.8°
Sáng/Tối
17.4/ 17.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.2/ 19.3°
Sáng/Tối
17.4/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.5/ 16.4°
Sáng/Tối
18.1/ 17.6°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.6/ 15.8°
Sáng/Tối
16.1/ 22.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.7/ 19.5°
Sáng/Tối
15/ 22.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.9/ 20.2°
Sáng/Tối
19.1/ 23.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.1/ 21.7°
Sáng/Tối
21/ 22.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 22.5°
Sáng/Tối
21.8/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 22.9°
Sáng/Tối
22/ 24.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22°
Sáng/Tối
22.7/ 24.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 18.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Thấp/Cao

17.6°/21°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

17.2 °C

Chỉ số UV

0.65