Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:12 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:17
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Mê
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:14
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

3.1