Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:45 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.9°
Sáng/Tối
25.4/ 25.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 25.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 25.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 25.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 26.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 25.5°
Sáng/Tối
26/ 27.3°
Áp suất

996 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Thấp/Cao

23.1°/34.5°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0