Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:14 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
17/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mây rải rác
Đã cập nhật 19 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:54
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0