Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:52 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Mưa vừa
Huyện Bắc Mê
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

9.4