Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:45 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây thưa 34°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Thấp/Cao

21°/36°

Độ ẩm

25%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.99 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0.54