Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:16 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Mê
Đã cập nhật 16 phút trước
Ít mây 16°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:39
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0