Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:09 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 24.5°
Sáng/Tối
21.6/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 24.5°
Sáng/Tối
22.1/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 24.3°
Sáng/Tối
23.8/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.5°
Sáng/Tối
24.6/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.7°
Sáng/Tối
25.4/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.3/ 25.3°
Sáng/Tối
23.7/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 22.2°
Sáng/Tối
24.6/ 26.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 22.3°
Sáng/Tối
22.2/ 23.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 22.9°
Sáng/Tối
22.8/ 23.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22.3°
Sáng/Tối
22.1/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây thưa 24.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Thấp/Cao

22.2°/31.4°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0