Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:00 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

996 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Mê
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

12.13