Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:28 | 27/01/2023
Thấp/Cao
9/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1027 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 10°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:42
Thấp/Cao

6°/21°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1025 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

3 °C

Chỉ số UV

0