Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:57 | 20/01/2022
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
8.5 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Huyện Bắc Mê
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:37
Thấp/Cao

14°/16°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

1.3