Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:36 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Mê
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết