Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:10 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 25°
Sáng/Tối
25.4/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.7°
Sáng/Tối
25.2/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
25.7/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.3/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Thấp/Cao

24.5°/28.8°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.81 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0