Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:25 | 23/06/2024
Thấp/Cao
25.6/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 25.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Thấp/Cao

24.2°/29.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.15 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0