Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:15 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 30.3°
Sáng/Tối
29/ 40.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.5/ 30°
Sáng/Tối
27.5/ 37.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.8/ 30.3°
Sáng/Tối
28.8/ 38.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 30.8°
Sáng/Tối
28.6/ 38.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30.8°
Sáng/Tối
28.6/ 38.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 30.2°
Sáng/Tối
27.2/ 41.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 30.6°
Sáng/Tối
27.2/ 39.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Thấp/Cao

27.8°/41.3°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

20.1 °C

Chỉ số UV

2.52