Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:28 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33/ 29.9°
Sáng/Tối
26.5/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 33.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.7°
Sáng/Tối
26.2/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 32.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 29°
Sáng/Tối
26.5/ 35.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.5/ 33.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.7°
Sáng/Tối
26.5/ 36.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Thấp/Cao

27°/35.5°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.56 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0