Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:59 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.5/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 31.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 26.5°
Sáng/Tối
24.3/ 32.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 27.9°
Sáng/Tối
25.4/ 33.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 32.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.3°
Sáng/Tối
24.6/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 32.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 29.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

9.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.7/ 22.1°
Sáng/Tối
21.8/ 28.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

10.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23.1/ 22.3°
Sáng/Tối
20/ 28.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

9.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 24.4°
Sáng/Tối
20.5/ 29.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:41
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Thấp/Cao

24.6°/33.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.82 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0