Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:31 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây rải rác

13:00

32.5°C / 35.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
53%
1.71 km/giờ

16:00

32.7°C / 35.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
52%
1.35 km/giờ

19:00

30.5°C / 33.4°C
Mây cụm Mây cụm
61%
1.69 km/giờ

22:00

27.1°C / 29.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.15 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 27°
Sáng/Tối
25.7/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Nhiều mây

01:00

25.1°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.91 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.64 km/giờ

07:00

25.5°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.67 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.08 km/giờ

13:00

32.7°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.29 km/giờ

16:00

32°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.08 km/giờ

19:00

30.9°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.49 km/giờ

22:00

27°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.62 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Nhiều mây

01:00

25.5°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.48 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.51 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.46 km/giờ

10:00

29°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.92 km/giờ

13:00

31.3°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.12 km/giờ

16:00

31.2°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.8 km/giờ

19:00

28.5°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.41 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
3.42 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 27°
Sáng/Tối
24.6/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Nhiều mây

01:00

24.4°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.94 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.78 km/giờ

07:00

25.7°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.68 km/giờ

10:00

29.9°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.9 km/giờ

13:00

32.8°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
2.04 km/giờ

16:00

32°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
1.6 km/giờ

19:00

29.3°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.59 km/giờ

22:00

26.1°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.42 km/giờ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây cụm 30.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Thấp/Cao

24.9°/32.4°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

8.16