Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:31 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.9/ 24.4°
Sáng/Tối
25.1/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Thấp/Cao

24.9°/32.7°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

1.21