Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:34 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.1°
Sáng/Tối
25.1/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 31.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Thấp/Cao

24.9°/31.6°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.03 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

4.63