Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:12 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27.3/ 37.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.4/ 28.4°
Sáng/Tối
26/ 34.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 29.1°
Sáng/Tối
27.6/ 37.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 29.6°
Sáng/Tối
27.5/ 38.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 29°
Sáng/Tối
27.5/ 37.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.5°
Sáng/Tối
26.9/ 40.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 29.8°
Sáng/Tối
26.1/ 36.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 29.3°
Sáng/Tối
27.1/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.9/ 30.2°
Sáng/Tối
27.9/ 36.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 30.4°
Sáng/Tối
27.8/ 37.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
38/ 30.3°
Sáng/Tối
28.4/ 37.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.2/ 30.8°
Sáng/Tối
28.3/ 37.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.9/ 29.2°
Sáng/Tối
28.8/ 34.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.1°
Sáng/Tối
27.8/ 33.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 26.1°
Sáng/Tối
27.1/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Thấp/Cao

26.2°/41.3°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.46 km/giờ

Điểm ngưng

17.2 °C

Chỉ số UV

5.76