Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:03 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.4/ 27°
Sáng/Tối
25.1/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.4°
Sáng/Tối
26/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.7°
Sáng/Tối
27.4/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.2°
Sáng/Tối
27.9/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.3°
Sáng/Tối
26.4/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 30.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Thấp/Cao

24.8°/30.2°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.36 km/giờ

Điểm ngưng

28.1 °C

Chỉ số UV

0.37