Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:48 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
27.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa

07:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.21 km/giờ

10:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
4.31 km/giờ

13:00

27°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.57 km/giờ

16:00

28.8°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
6.11 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.67 km/giờ

22:00

26°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.59 km/giờ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.5°
Sáng/Tối
25.7/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa

01:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.85 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.86 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.08 km/giờ

10:00

27.4°C / 29.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.14 km/giờ

13:00

27.7°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.83 km/giờ

16:00

25.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.7 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.91 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.25 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa

01:00

24.5°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.87 km/giờ

04:00

24°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.41 km/giờ

07:00

24.7°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.23 km/giờ

10:00

29.3°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
4.49 km/giờ

13:00

28.3°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
5.01 km/giờ

16:00

26.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.8 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.32 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.04 km/giờ
Ngày/Đêm
25.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa

01:00

25.5°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.84 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.54 km/giờ

07:00

24.5°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.86 km/giờ

10:00

24.1°C / 25.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.83 km/giờ

13:00

25.9°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.86 km/giờ

16:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.7 km/giờ

19:00

24.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2 km/giờ

22:00

24.6°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.28 km/giờ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa cường độ nặng 25.4°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Thấp/Cao

24.8°/28.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.63 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0