Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:36 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30/ 25.9°
Sáng/Tối
23.3/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây

13:00

31.3°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
0.78 km/giờ

16:00

31.3°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.52 km/giờ

19:00

29°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.18 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.68 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.33 km/giờ

04:00

25.2°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.77 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.12 km/giờ

10:00

29.6°C / 33.3°C
Mây cụm Mây cụm
67%
1.49 km/giờ

13:00

32.8°C / 36.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
54%
2.45 km/giờ

16:00

30.7°C / 34.1°C
Mây cụm Mây cụm
64%
2.85 km/giờ

19:00

29°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2 km/giờ

22:00

26.1°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.83 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
87%
1.86 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.78 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.27 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.46 km/giờ

13:00

31°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
2.61 km/giờ

16:00

31.7°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.91 km/giờ

19:00

27.5°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.09 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.79 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mây cụm

01:00

24.7°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.53 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1.54 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.08 km/giờ

10:00

30.6°C / 32.3°C
Mây cụm Mây cụm
62%
3.99 km/giờ

13:00

32.9°C / 36.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
57%
3.16 km/giờ

16:00

32°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
3.54 km/giờ

19:00

26°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.85 km/giờ

22:00

25.1°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.29 km/giờ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 31.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Thấp/Cao

24.6°/32.9°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

6.92