Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:11 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 28.5°
Sáng/Tối
26.2/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ

10:00

30.9°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
6.58 km/giờ

13:00

31.5°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
6.65 km/giờ

16:00

32.9°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
7.46 km/giờ

19:00

29.7°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
6.59 km/giờ

22:00

28.7°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.85 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa

01:00

27.5°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.26 km/giờ

04:00

27.8°C / 29.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.81 km/giờ

07:00

28.3°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.65 km/giờ

10:00

31.2°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
6.07 km/giờ

13:00

31.9°C / 35.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
6.61 km/giờ

16:00

30.8°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
5.55 km/giờ

19:00

28.2°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
4.23 km/giờ

22:00

27.6°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3.66 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.5°
Sáng/Tối
26.5/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa cường độ nặng

01:00

27.1°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
4.28 km/giờ

04:00

26.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.7 km/giờ

07:00

27°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.08 km/giờ

10:00

30.3°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
5.4 km/giờ

13:00

30.8°C / 35.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
68%
4.47 km/giờ

16:00

27°C / 27.6°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
89%
4.4 km/giờ

19:00

25°C / 26.4°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
3.95 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.87 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
6.08 km/giờ

04:00

25.3°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
7.29 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.7 km/giờ

10:00

28.6°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
7.13 km/giờ

13:00

27.2°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
6.95 km/giờ

16:00

28°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
7.56 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.19 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.79 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
6.12 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.67 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.92 km/giờ

10:00

26.3°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
6.64 km/giờ

13:00

30.2°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
9.3 km/giờ

16:00

28.8°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
7.17 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.06 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.24 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.1°
Sáng/Tối
26.2/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa

01:00

25.8°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.52 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
5.59 km/giờ

07:00

26.9°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.76 km/giờ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 30.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Thấp/Cao

26.7°/33.6°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.49 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

4.47