Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:44 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa vừa

16:00

31.7°C / 38.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.94 km/giờ

19:00

29.2°C / 35.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
4.79 km/giờ

22:00

27.2°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.65 km/giờ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
4.6 km/giờ

04:00

25.3°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.2 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.54 km/giờ

10:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.34 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
6.73 km/giờ

16:00

26.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.01 km/giờ

19:00

24.4°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.92 km/giờ

22:00

25.9°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.5 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa vừa

01:00

26°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.93 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.51 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
6.24 km/giờ

10:00

26.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.43 km/giờ

13:00

26.4°C / 27.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
5.18 km/giờ

16:00

26.2°C / 27.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.49 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.48 km/giờ

22:00

24.6°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.62 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa vừa

01:00

25.3°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.56 km/giờ

04:00

25.1°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.23 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.35 km/giờ

10:00

27.8°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
5.09 km/giờ

13:00

29.4°C / 34.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
6.77 km/giờ

16:00

27.8°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
6.98 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.34 km/giờ

22:00

25.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.85 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa

01:00

24°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
5.76 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
4.08 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
5.19 km/giờ

10:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
5.27 km/giờ

13:00

26.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.55 km/giờ

16:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
6.27 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
5.17 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
4.25 km/giờ
Ngày/Đêm
25.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa

01:00

25.3°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
5.6 km/giờ

04:00

25.1°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
6.45 km/giờ

07:00

24.4°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
5.79 km/giờ

10:00

25.6°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
6.24 km/giờ

13:00

25.8°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
6.84 km/giờ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 31.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Thấp/Cao

24.8°/32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.19 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

6.3