Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:28 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.1/ 24.2°
Sáng/Tối
25.3/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.1°
Sáng/Tối
23.8/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 24.2°
Sáng/Tối
25.4/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

24.4°/31.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.62 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0