Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:06 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23.5/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.4°
Sáng/Tối
23.3/ 32.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
23.9/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 27.7°
Sáng/Tối
24.9/ 33.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.8/ 29.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.5°
Sáng/Tối
21.5/ 28.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Thấp/Cao

25°/33.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0