Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:27 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.4°
Sáng/Tối
25.6/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.9°
Sáng/Tối
26.7/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.2°
Sáng/Tối
25/ 24.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.5°
Sáng/Tối
26.9/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 33.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Thấp/Cao

25.2°/34.8°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.22 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

10.78