Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:50 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.5/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.6/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.9/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.7/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây rải rác 30.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Thấp/Cao

23°/32.4°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

8.31