Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:43 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27/ 24.9°
Sáng/Tối
25.3/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.2°
Sáng/Tối
23.7/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.5°
Sáng/Tối
25.9/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.7/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

24.9°/32°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.62 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0