Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:37 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25.6°
Sáng/Tối
26.2/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.8°
Sáng/Tối
26.1/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 32.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Thấp/Cao

25.5°/32.9°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.48 km/giờ

Điểm ngưng

28.1 °C

Chỉ số UV

11.1