Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:56 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
14/ 11°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
10/
Áp suất

1019 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
12/ 10°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Thạch An
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:35
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0