Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:03 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1026 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Nhiều mây
Huyện Thạch An
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Thấp/Cao

17°/28°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0