Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:25 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Thạch An
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

6.59