Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:53 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
16.3/ 10.7°
Sáng/Tối
9.7/ 13.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
16.9/ 15.5°
Sáng/Tối
11.3/ 15.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.6/ 18.9°
Sáng/Tối
16.4/ 21.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 21.5°
Sáng/Tối
18.8/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21.6/ 16.5°
Sáng/Tối
20.2/ 18.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 15.8°
Sáng/Tối
15.3/ 15.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.8/ 15°
Sáng/Tối
13.4/ 14.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.7/ 15.3°
Sáng/Tối
14.6/ 15.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.1/ 15.7°
Sáng/Tối
15.8/ 15.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.8/ 15.2°
Sáng/Tối
15.6/ 15.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.7/ 15.3°
Sáng/Tối
15.9/ 15.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 19.9°
Sáng/Tối
16.7/ 18.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 20.3°
Sáng/Tối
19.9/ 21.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 17.6°
Sáng/Tối
21.4/ 18.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.5/ 14.6°
Sáng/Tối
15.1/ 15.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 16.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 15.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:58
Thấp/Cao

10.1°/20.8°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/giờ

Điểm ngưng

6.1 °C

Chỉ số UV

3.99