Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:04 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 21°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Thấp/Cao

18°/35°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.6