Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:17 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.9/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 26.6°
Áp suất

997 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.5/ 30.3°
Áp suất

995 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 31.7°
Áp suất

995 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 28.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 25.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 24.6°
Áp suất

997 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 24.2°
Áp suất

999 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 23.6°
Sáng/Tối
23.2/ 25.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26.6°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

996 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.4/ 25.4°
Sáng/Tối
26.9/ 27.9°
Áp suất

996 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 25.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.6°
Sáng/Tối
24.2/ 25.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 26.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 24.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Thấp/Cao

24.8°/37.8°

Độ ẩm

97%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0