Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:22 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

998 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Huyện Thạch An
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.02 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

9.06