Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:35 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
15/ 11°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:12
Nhiều mây
Huyện Thạch An
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:10
Thấp/Cao

12°/18°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0