Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:42 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

10.29