Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:20 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
9/ 10°
Sáng/Tối
7/ 10°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Mưa vừa

16:00

14°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.83 km/giờ

19:00

12°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.15 km/giờ

22:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.78 km/giờ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:09
Mưa nhẹ

01:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.69 km/giờ

04:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.61 km/giờ

07:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.58 km/giờ

10:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.7 km/giờ

13:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.93 km/giờ

16:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.14 km/giờ

19:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.98 km/giờ

22:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.57 km/giờ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:09
Mưa nhẹ

01:00

13°C / 13°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.41 km/giờ

04:00

13°C / 13°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.51 km/giờ

07:00

13°C / 13°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.61 km/giờ

10:00

14°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.71 km/giờ

13:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.82 km/giờ

16:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.78 km/giờ

19:00

14°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.76 km/giờ

22:00

13°C / 13°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.92 km/giờ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:10
Mưa nhẹ

01:00

13°C / 13°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.01 km/giờ

04:00

12°C / 12°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.41 km/giờ

07:00

12°C / 12°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.56 km/giờ

10:00

12°C / 11°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.16 km/giờ

13:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.89 km/giờ

16:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.62 km/giờ

19:00

13°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.15 km/giờ

22:00

12°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.81 km/giờ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:10
Mưa nhẹ

01:00

12°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.68 km/giờ

04:00

12°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.72 km/giờ

07:00

12°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.04 km/giờ

10:00

12°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.9 km/giờ

13:00

13°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.84 km/giờ

16:00

13°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.62 km/giờ

19:00

12°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.21 km/giờ

22:00

12°C / 12°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:10
Mưa nhẹ

01:00

12°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.6 km/giờ

04:00

12°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.54 km/giờ

07:00

12°C / 12°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.63 km/giờ

10:00

12°C / 12°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.72 km/giờ

13:00

12°C / 12°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.55 km/giờ
Huyện Thạch An
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 10°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Thấp/Cao

10°/17°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

1.98