Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:29 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
27.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.9°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.6°
Sáng/Tối
25.4/ 25.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 25.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 25.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.7°
Sáng/Tối
25.8/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.4°
Sáng/Tối
25.9/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22.8°
Sáng/Tối
23.7/ 23.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 18.4°
Sáng/Tối
20.3/ 19.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 19.5°
Sáng/Tối
19/ 20.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 22.8°
Sáng/Tối
20.5/ 23.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23.7°
Sáng/Tối
23.1/ 23.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.3°
Sáng/Tối
23.6/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 27.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 28.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Thấp/Cao

23.4°/35.1°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.98 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.45