Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:23 | 26/05/2024
Mưa nhẹ 29.2°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.3°.

Thấp/Cao
23.5°/35.5°
Độ ẩm
72%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.67 km/giờ
Điểm ngưng
23.2 °C
Chỉ số UV
8.19

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
540.73
NH3
0.5
NO
0.09
NO2
1.13
O3
57.22
PM10
6.22
PM25
5.99
SO2
0.46

Thời tiết Xã Kim Đồng - Huyện Thạch An theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Kim Đồng - Huyện Thạch An trong 12h tới

Thời tiết Xã Kim Đồng - Huyện Thạch An những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Kim Đồng - Huyện Thạch An những ngày tới

Lượng mưa Xã Kim Đồng - Huyện Thạch An những ngày tới