Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:05 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 26.7°
Sáng/Tối
24.5/ 34.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23.4°
Sáng/Tối
23.4/ 33.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 23.1°
Sáng/Tối
22/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.6/ 22°
Sáng/Tối
21.9/ 21.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 22.5°
Sáng/Tối
21/ 25.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 22.9°
Sáng/Tối
21.8/ 23.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.8°
Sáng/Tối
22.7/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.1°
Sáng/Tối
21.9/ 35.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

22.4°/35°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0