Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:12 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Huyện Thạch An
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 19°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Thấp/Cao

19°/20°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.29 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0