Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:08 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
22/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1025 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:30
Mây thưa
Huyện Thạch An
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

3.67

Tin tức thời tiết