Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:01 | 08/02/2023
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
0.27 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
0.18 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
0.16 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
0.57 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

5.24 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0