Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:16 | 23/04/2024
Thấp/Cao
20.3/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
21.3/ 21.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.3/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.2/ 22.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.8/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.4/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.7/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 21.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 21.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Thấp/Cao

20.2°/32.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

19.8 °C

Chỉ số UV

0