Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:36 | 26/06/2022
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Huyện Nguyên Bình
Đã cập nhật 24 phút trước
Ít mây 25°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

5.32