Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:35 | 14/07/2024
Thấp/Cao
21.7/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.2/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.5/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.4/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.1/ 21.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 22.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Thấp/Cao

20.9°/29.7°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0