Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:46 | 08/02/2023
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
0.46 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
0.13 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
0.13 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
1.94 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
8.74 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Thấp/Cao

14°/18°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

0.92 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0