Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:55 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
11.8/ 11.3°
Sáng/Tối
9.5/ 11.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:57
Mưa nhẹ

04:00

9.4°C / 9.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.03 km/giờ

07:00

9.2°C / 9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1 km/giờ

10:00

10.7°C / 10.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.07 km/giờ

13:00

11.7°C / 11°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.86 km/giờ

16:00

11.1°C / 11.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.15 km/giờ

19:00

11°C / 10.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.88 km/giờ

22:00

11.5°C / 10°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.95 km/giờ
Ngày/Đêm
13.8/ 12.5°
Sáng/Tối
11.1/ 12.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:57
Mưa nhẹ

01:00

11.3°C / 10°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.81 km/giờ

04:00

11.2°C / 11.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.8 km/giờ

07:00

11.2°C / 11.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.76 km/giờ

10:00

12.4°C / 12.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.02 km/giờ

13:00

13.2°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.98 km/giờ

16:00

14°C / 13.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.15 km/giờ

19:00

12.6°C / 12.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.08 km/giờ

22:00

12.9°C / 12.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
14/ 13.4°
Sáng/Tối
13.2/ 13.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ

01:00

12.2°C / 12.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.05 km/giờ

04:00

12.7°C / 12.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.16 km/giờ

07:00

13.1°C / 13.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.9 km/giờ

10:00

13.6°C / 13.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.99 km/giờ

13:00

14.1°C / 14.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.9 km/giờ

16:00

14.6°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.13 km/giờ

19:00

13.8°C / 13.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.27 km/giờ

22:00

13.5°C / 13.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
12/ 11.4°
Sáng/Tối
12/ 11.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Mưa nhẹ

01:00

12.8°C / 12°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.06 km/giờ

04:00

12.6°C / 12.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.21 km/giờ

07:00

12.2°C / 12.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.05 km/giờ

10:00

12.3°C / 12°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.25 km/giờ

13:00

12.8°C / 12.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.34 km/giờ

16:00

11.5°C / 11.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.26 km/giờ

19:00

11°C / 12°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.38 km/giờ

22:00

11.5°C / 10.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.18 km/giờ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 10°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 9.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:57
Thấp/Cao

9.3°/13.4°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

2.9 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

9.5 °C

Chỉ số UV

0