Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:51 | 08/02/2023
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ

01:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.93 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.05 km/giờ

07:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.03 km/giờ

10:00

15°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.83 km/giờ

13:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.06 km/giờ

16:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.01 km/giờ

19:00

15°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.62 km/giờ

22:00

15°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ

01:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.69 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.79 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.97 km/giờ

10:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.2 km/giờ

13:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.09 km/giờ

16:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.16 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.26 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.82 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.04 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.21 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.74 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.2 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.57 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.31 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.15 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.14 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.22 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.54 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.67 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.29 km/giờ

19:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.95 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.97 km/giờ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Thấp/Cao

15°/17°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

1.4 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0