Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:57 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
33/ 23.8°
Sáng/Tối
22.6/ 27.5°
Áp suất

996 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 25.2°
Sáng/Tối
23.4/ 27.4°
Áp suất

997 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.5/ 24°
Sáng/Tối
23.4/ 25.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 22.1°
Sáng/Tối
22.9/ 23.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 21.9°
Sáng/Tối
22.8/ 21.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.3/ 21.4°
Sáng/Tối
21.1/ 21.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 21.7°
Sáng/Tối
21.5/ 22.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 23.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Thấp/Cao

22.6°/35.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0