Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:02 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
25.6/ 19.7°
Sáng/Tối
22.1/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 21°
Sáng/Tối
21.4/ 22.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 21.8°
Sáng/Tối
21.1/ 22.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 21.6°
Sáng/Tối
22.3/ 23.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 22.4°
Sáng/Tối
22.4/ 24.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 23.7°
Sáng/Tối
23.3/ 24.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 21.6°
Sáng/Tối
23.3/ 23.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 21°
Sáng/Tối
21.8/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.1/ 18.5°
Sáng/Tối
20.9/ 20.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 18.9°
Sáng/Tối
18.5/ 19.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 19.2°
Sáng/Tối
19.6/ 21.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 16.7°
Sáng/Tối
17.8/ 17.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 18.6°
Sáng/Tối
16.9/ 19.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 19.4°
Sáng/Tối
18.5/ 20.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 19.5°
Sáng/Tối
18.3/ 21.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 18.7°
Sáng/Tối
19.1/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.8/ 17.5°
Sáng/Tối
20/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.8/ 20.7°
Sáng/Tối
20/ 22.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 18.3°
Sáng/Tối
20.4/ 20.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17.8/ 19.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18.1°
Sáng/Tối
18.7/ 19.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 20.5°
Sáng/Tối
19.4/ 21.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 21.4°
Sáng/Tối
20.8/ 22.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 21.8°
Sáng/Tối
21.5/ 22.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 21.1°
Sáng/Tối
22.4/ 22.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 21.1°
Sáng/Tối
21.8/ 22.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 21.6°
Sáng/Tối
21.5/ 22.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 21.3°
Sáng/Tối
21.4/ 22.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 21.1°
Sáng/Tối
21.9/ 22.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 21.4°
Sáng/Tối
21.2/ 22.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 26.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Thấp/Cao

19.1°/28.2°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

0.77