Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:16 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.33 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.49 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.79 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.76 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.99 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.72 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.78 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
20/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.33 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.44 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.11 km/giờ

10:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.04 km/giờ

13:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.07 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.17 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.09 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.1 km/giờ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa vừa

01:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.64 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.41 km/giờ

07:00

15°C / 15°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.19 km/giờ

10:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.18 km/giờ

13:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.43 km/giờ

16:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.8 km/giờ

19:00

14°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.66 km/giờ

22:00

13°C / 13°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.34 km/giờ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Mưa nhẹ

01:00

13°C / 13°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.02 km/giờ

04:00

13°C / 13°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.03 km/giờ

07:00

13°C / 13°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.82 km/giờ

10:00

14°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.67 km/giờ

13:00

14°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.37 km/giờ

16:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.39 km/giờ

19:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.64 km/giờ

22:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.69 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ

01:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.81 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.75 km/giờ

07:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.64 km/giờ

10:00

16°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.17 km/giờ

13:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.33 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.55 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.78 km/giờ

22:00

15°C / 15°C
Ít mây Ít mây
90%
0.71 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.65 km/giờ
Huyện Nguyên Bình
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Thấp/Cao

17°/27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0